Hukuki Makaleler

Avukatlarımızdan hukuki konular hakkında makaleler.

Yakın zamanlı makaleler

- Yazar: Tarih: Konu: Diğer Konular
Bilişim Sektöründe Vergi Bilişim sektörünün vergi boyutu sorumlular ,uygulayıcılar tarafından çok fazla bilinmediği için bu sektörde hizmet veren birçok kişi vergi konusunda sorun yaşamakta ben bu yazı dizisinde tüm konuları ayrı ayrı anlatarak sektörde iş yapanlara faydalı olmayı amaçladım. WEB SİTESİ REKLAMLARININ VERGİ BOYUTU  WEB SİTESİ KURARAK BU SİTE ÜZERİNDEN ALDIĞINIZ PARALAR VE VERGİLER  İNTERNETTEN YAPILAN SATIŞLARIN FATURASI NE ZAMAN KESİLMELİ ?  WEB TASARIM, GRAFİK TASARIM VE TANITIM HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ  DİZİ VE FİLMLERE ALT YAZI VE DUBLAJ ÇEVİRİSİ İŞİNDE VERGİ MÜKELLEFİYETİ YURTDIŞINDA BİR YAYINEVİNİN WEB SİTESİNDE YAYINLADIĞI YAZININ TELİFİNDE VERGİ? WEB SATIŞINDA TEDARİKCİ FİRMALARIN SORUMLULUĞU VE BELGE DÜZENİ?  İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLECEK ARACİLİK HİZMETİ KARSİLİGİNDA ELDE EDİLEN KAZANCİN VERGİLENDİRİLMESİ YURTDIŞINA BİLGİSAYAR YAZILIMI İHRACI VE İTHALİNDE VERGİ BİLİŞİMDE TELİF HAKLARININ FİKRİ VE VERGİ BOYUTU ...
Dizi Ve Filmlere Alt Yazı Ve Dublajda Vergi Mükellefiyeti Evimde iş yerim olmadan alt yazı ve dublaj çevirisi işi yapıyorum söz konusu çalışmalarım dolayısıyla vergi mükellefi olmam gerekir mi? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır..." denilmiştir. Aynı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Müellif, mütercim, heykel traş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye,roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri...
Web, Grafik Tasarım ve Tanıtım Hizmetlerinin Vergilendirilmesi Bir yere bağlı olmadan evimde web ve grafik tasarım, program yazılım, reklam ve tanıtım hizmetleri işi yapıyorum, bu faaliyetlerim vergiye tabi midir? 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde; "Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiştir. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin "ticari faaliyet" sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerekmektedir.   Diğer yandan grafik tasarımı olarak adlandırılan hizmetin özel programlar kullanılarak logo, fotoğraf ve grafiklerin hazırlanması olduğu, müşterinin talebi doğrultusunda internet sitesinden gelişmiş bir şekilde yararlanması için yapılan çalışmalar  olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla tarafınızca  grafik tasarım   hizmetlerinin var olan programları kullanmak ve bilgisayar programlarını müşterilerin kullanabileceği duruma getirme şeklinde yapılması. Bu hizmetlerin...
İhracata Yönelik Vergi Teşviklerinde KDV Nevzat Bey Merhaba ; Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. emeğinize sağlık. bir sorum olacak yardımcı olmanızı rica ederim. Dahilde işleme izin belgesi aldığımızı varsayalım, bu durumdu ithal ettiğim ham madede vergi harç vs. ödemeyeceğim ama aldığım bu ürünü ihraç ettiğim zaman ihraç tutarının kdv iadesini alabilecek miyim? Sonuçta ithal edilen hammadde nin dahili işleme izin belgesi olmadığında ödediğim kdv yi iade söz konusu yapıp sgk, stopaj ve diğer ödeyeceğim vergilerden mahsup edebiliyorum. Konu hakkındaki yorumunuza ve bilginize ihtiyacım var. yardımcı olursanızı sevinirim. sağlıcakla kalmanız dileği ile Saygılarımla Özhan Özalp   Siz Sordunuz Nevzat Erdağ Yanıtladı : Merhaba Özhan Bey, Çok kapsamlı bir konu ile alakalı bir soru sorduğunuz için konuyu özetlemeye çalışacağım. Fakat bu konu ile alakalı önümüzdeki hafta bir makalede yazacağım önemli bir konu Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Gümrük Müsteşarlığından Geçici Kabul İzin Belgesi almış olan belge sahibi alıcılara ham ve yardımcı madde satanların İMALATÇI olmaları...
Faturalarınızın Bedelini Bankadan Ödeme Yapmanın Önemi Gerek ticari hayatta ve gerekse kişisel ilişkilerimizde birbirimize borçlanır, alacaklı hale gelir, para öder, para tahsil ederiz. Bu makalemde, fatura konusunu ve ödemelerin bankadan yapılmasının önemini TTK ve Vergi yasalarımızdaki durumu açısından anlatacağım. Ticari hayatımızda fatura, çek, ödeme ve tahsilât makbuzu, ödemelerin belgelendirilmesi, sözleşme, imza, kefillik gibi birçok belge ve olay çok önemlidir. Örneğin hepimiz faturayı, malın detayını gösteren ve KDV’ yi görmek için düzenlenmiş bir belge olarak görürüz. Evet, böyle bir belgedir. Hâlbuki bize tebliğ edilen bir fatura aynı zamanda bizi borçlandıran bir belgedir. Eğer tebliğinden itibaren 8 gün içinde itiraz etmez isek KDV dâhil toplam bedeldeki bir borcu kabullenmiş de oluruz. O zaman alıp kabul ettiğimiz her fatura tutarı borcumuzdur. O halde bunun ödemesini yapmamız gerekir.Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile, maliye bakanlığına, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilât ve ödemelerini banka veya benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsik...
İnternet Satışlarının Faturası Ne Zaman Kesilecek? 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10. maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olay şu şekilde tanımlanmıştır. Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla meydana gelir,(b) bendinde ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle de vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği, hükmü yer almaktadır. Buna göre, internet üzerinden yapılan satışlarda vergiyi doğuran olay satışa konu malzemelerinin teslimiyle, hizmet ise ifa edilmesiyle meydana geleceğinden, ücretinin mal teslimi ve hizmet ifasından önce tahsilinde, fatura düzenlenmediği müddetçe KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.Ancak, herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanunun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun' un 231' inci maddesinin 5' inci bendinde; "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün...
Web Sitesi Üzerinden Aldığınız Paralar Ve Vergi Web sitesi kurarak bu siteye gelen soruları cevaplamanız halinde elde ettiğimiz paradan dolayı vergi mükellefi olmamız gerekir mi?Bu soru ve birçok soru geçen hafta “web sitesi reklamlarının vergisel durumu” makalemden sonra bana gelen onlarca soru, Ülkemizde elektronik ticaretin vergisel boyutunun uygulayıcılar ve taraflarınca çok iyi anlaşılamamış olduğunu göstermekte. İşte bu sebepten dolayı bu sektörde çalışanlara bu konuda faydalı olması düşüncesi ile bu haftadan itibaren bu konu ile alakalı soruları vergi kanunlarımız açısından araştırarak sizlerle paylaşacağım. Şimdi yukarıda aldığımız sorunun cevabına gelecek olur isek;Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, Türk Ticaret Kanununun 12 inci maddesinde ise, acentelik, tellallık, komisyonculuk ve sair bütün tavassut (aracılık) işlerinin ticari faaliyet sayılacağı hükme bağlanmıştır.Ticari faaliyet ise bir tür emek- sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin "ticari faaliyet" olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak...

- Yazar: Tarih: Konu: Diğer Konular
Web Sitesi Reklamlarının Vergi Boyutu E-ticaret, çağımızın vazgeçilmezlerinden olmasıyla birlikte vergilendirme alanında birçok sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bugün herhangi bir vergi dairesine gidip bu konu hakkında bilgi almak istediğinizde çalışanlar size konu hakkında tam bilgileri olmadığı için yanlış ya da eksik yönlendirme yapacaklardır. İnternet reklamcılığı ile gelir sağlayan herkesin bu gelirlerin vergisel boyutunu bilmek konusunda bir sorumluluğu vardır. Hukuk sistemimizde bilmemek gerekçe değildir.Elektronik ticaret, coğrafi sınırları kaldırması nedeniyle, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma imkânlarını arttırmıştır. Vergilendirmenin temeli vergiyi doğuran olaydır. İnternet üzerinde yapılan işlemlerde vergiyi doğuran olayın kavranabilmesi açısından, somut ürünlerin yanında enformasyon ve veri kaynakları gibi dijital ürünlerin alışverişinin de yapılabiliyor olmasından dolayı güçlükler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla global ticaretin geçerli olduğu dünyamızda mevcut vergi kanunlarıyla, e-ticaretin vergilendirilmesinde yetersiz kalınacağı açıktır. E-ticaretin farklı ülkelerde gerçekleştirilmesi kazancın elde edilmesi için yapılan harcamaların ne kadarının hangi ülkeye ait olduğunun bilinmesini gerektirdiğinden hem hukuki hem de teknik problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu makalemde bu hassas konuyu vergi kanunlarımız açısından...
Avrupa Birliğinin Kobi Hibelerini Biliyor musunuz? Avrupa birliği hibe programları ülkemizde çok fazla bilinmeyen özellikle KOBİ lerin büyük bir bölümünün haberdar olmadığı desteklerdir. Halen devam eden programlar olduğu gibi Avrupa birliği parlemontosunda şu dönem görüşülen Türkiye ile ilgili önemli bir programda var. Ben bu yazımda kısaca 2013 yılına kadar açık olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı ve 2014 yılında açılacak COSME programı hakkında kısa bilgiler vereceğim konunun detaylarını merak edenler sanayi bakanlığından veya Avrupa birliği dış ilişkiler genel müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alabilirler. REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI KOBİ'leri hedef alan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP), 2007 yılında başlayıp 2013 yıllına kadar devam eden bir programdır programın genel bütçesi 3,6 milyar Avrodur. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Competitiveness and Innovation Programme-CIP), Avrupa’daki işletmeleri rekabete teşvik etmeyi amaçlamaktadır. CIP programı üç alt programa ayrılmıştır. Bunlar; Girişimcilik ve Yenilik Programı (Entrepreneurship and Innovation Programme-EIP) Bilgi İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (Information Communication Technologies Policy Support...
KOSGEB’in Kobi Destek Programlarını Biliyor musunuz? KOSGEB’İN KOBİ DESTEK PROGRAMLARINI BİLİYOR MUSUNUZ? Bu makalemde KOSGEB destek programlarını ayrıntıya fazla girmeden 7 başlık altında açıklayacağım KOBİ statüsünde işletme ve firmalarımızın bu destekleri inceleyip araştırmalarında şartları uyuyor ise kullanmalarında fayda var. 1.      GENEL DESTEK PROGRAMI Bu program; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan bir programdır. Programın amacı Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Destek Programından Yararlanma Koşulu Programdan yararlanmak isteyen işletme...

- Yazar: Tarih: Konu: Diğer Konular
KOSGEB’ i Tanıyalım  KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB’ İ TANIYALIM KOSGEB NEDİR? Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerinpayını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleriGeliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kısa adı KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşudur. KİMLER KOSGEB E ÜYE OLABİLİR KOSGEB KOBİ lere hizmet veren bir kurumdur. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra kimler KOBİ dir diye bir soru muhtemelen aklınıza gelecektir KİMLER KOBİ DİR? Her geçen gün farklı birçok tanımı bulunan "KOBİ nedir?" sorusu daha çok sorulmaya başlandı. KOBİ, "Küçük ve orta büyüklükteki işletme" kelimelerinin kısaltmasıdır. Birçok farklı tanımı bulunan bu kelimenin en bilinen tanımını KOSGEB yapar: "imalat sanayinde, hisselerinin %25'in fazlası büyük işletmelerin elinde olmayan, 1'den 250'ye kadar işçi çalıştıran" şirketler. KOBİ kavramına çalışan sayısı, satış miktarı, sermaye miktarı, çalışma alanı, maaş dağılımı, üretim miktarı gibi...

- Yazar: Tarih: Konu: Diğer Konular
Yeni Teşvik Sisteminde Açıklananlar ''Yeni Teşvikler, Yeni Fırsatlar'' konulu basın toplantısıyla hükümetce halka duyurulan yeni teşvik yasası ile ilgili günlerdir peş peşe sorular soruluyor bu yüzden bu yazımda Başbakanımızca yapılan basın açıklamasında verilen bilgilere dayanarak yeni teşvik paketinde neler olacağını kısaca özetlemek istiyorum. Yeni teşvik sistemi ile ilgili henüz ne bir karar nede uygulamaya yönelik tebliğler yayınlanmadığı için Uygulama ve Kriterler çıkacak karar ve tebliğe göre belli olacaktır. Türkiye 6 bölgeye ayrıldı Yeni sistemle bölgesel teşvik sisteminin etkinliği artacak. Bölgesel harita yeniden ele alındı. İller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 51 il 6 bölgeye (daha önce 4 bölgeydi) sınıflandırıldı. Yeni uygulamada bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçildi. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır...

- Yazar: Tarih: Konu: Diğer Konular
Web Sitesi Reklamlarının Vergi Boyutu E-ticaret, çağımızın vazgeçilmezlerinden olmasıyla birlikte vergilendirme alanında birçok sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bugün herhangi bir vergi dairesine gidip bu konu hakkında bilgi almak istediğinizde çalışanlar size konu hakkında tam bilgileri olmadığı için yanlış ya da eksik yönlendirme yapacaklardır. İnternet reklamcılığı ile gelir sağlayan herkesin bu gelirlerin vergisel boyutunu bilmek konusunda bir sorumluluğu vardır. Hukuk sistemimizde bilmemek gerekçe değildir.Elektronik ticaret, coğrafi sınırları kaldırması nedeniyle, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma imkânlarını arttırmıştır. Vergilendirmenin temeli vergiyi doğuran olaydır. İnternet üzerinde yapılan işlemlerde vergiyi doğuran olayın kavranabilmesi açısından, somut ürünlerin yanında enformasyon ve veri kaynakları gibi dijital ürünlerin alışverişinin de yapılabiliyor olmasından dolayı güçlükler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla global ticaretin geçerli olduğu dünyamızda mevcut vergi kanunlarıyla, e-ticaretin vergilendirilmesinde yetersiz kalınacağı açıktır. E-ticaretin farklı ülkelerde gerçekleştirilmesi kazancın elde edilmesi için yapılan harcamaların ne kadarının hangi ülkeye ait olduğunun bilinmesini gerektirdiğinden hem hukuki hem de teknik problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu makalemde bu hassas konuyu vergi kanunlarımız açısından...
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı İş Sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar şimdiye kadar İş Kanunu içerisinde yer alırken, tasarı yasalaştığında ayrı bir yasa içerisinde düzenlenmiş olacak. Yasa tasarısını kısaca özetleyecek olursak; TASARI KİMLERİ KAPSIYOR?  Bazı istisnalar dışında tüm çalışanları kapsıyor. İş Kanununda yer alan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar yalnızca işçiler ve çırak ve stajyerleri kapsarken, taslak memur-sözleşmeli personel dahil tüm çalışanları kapsıyor. TASARININ KAPSAMINDAKİ İSTİSNA KURUMLAR?  Türk Silahlı Kuvvetlerinin, genel kolluk kuvvetlerinin ve milli istihbarat teşkilatının eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar tasarı kapsamı dışındadır. YASA KAÇ ÇALIŞANI OLAN FİRMAYA UYGULANACAK? Tasarıya göre Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine yönelik olarak bu maddenin uygulanmasında; destekleyici ve kolaylaştırıcı nitelikte özel düzenleme yapma yetkisinde olacak. Bakanlar Kurulu destekleyici tedbirleri, az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine...
Yeni Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusuna Bakış Yeni Türk Ticaret Kanunu artık patronun söz hakkını ortadan kaldırıyor ve işini titizlikle yapan denetçiye büyük yetkiler veriyor. Yeni TTK. İle şirketlerin finansal tablolarının bir diğer deyişle hesaplarının denetlenmesi sistemi tamamen değişmiştir. Önceki yasada  A.Ş.de uzman olması bile istenmeyen bir murakıp sistemi bulunmakta idi ve ltd. şirketlerde ise bu organ da yoktu. Yeni yasa sermaye şirketlerinin ya bir bağımsız denetleme kuruluşu veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirin denetçi olabilecekleri hükmünü ve finansal tablolar ile raporların ve muhasebenin sürekli olarak denetlenmesi esasını getirmiştir. Ticaret kanunumuzun 397. Maddesinde “Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.” Tanımlaması ile denetçinin yetki sınırlarını çizerken “Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir.”tanımlaması ile...
Tüketicilerin Banka Ve Kredi Hakları Bilindiği üzere, Türkiye, çağdaş hukuk sistemine uyum sağlayabilmek için ilk defa 1995 yılında 4095 sayılı kanunla tüketicilerin haklarının korunması için yasal düzenleme yapmıştır. Söz konusu yasal düzenlemede görülen bir takım eksikliklerin giderilmesi,zaman içerisinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla bir takım değişikliklere gidilmişse de yeni bir yasa yapılması ihtiyacı hiç bir zaman ortadan kalkmamıştır. Yasa koyucu, bu nedenle yaptığı yasal düzenlemede özellikle tüketicilerin bankalar tarafından mağdur edilmesi, tüketicilerin özellikle kredi taleplerinde ileri sürülen hukuki dayanağı olmayan taleplerinin önüne geçilmesi için sıkı düzenlemeler getirilmiştir. Öncelikle, yeni yasa ile tüketici ile banka arasındaki her türlü sözleşme Yasa kapsamına alınmıştır. Bu sebeple, artık sadece kredi talepleri değil, tüm para transferleri ve diğer bankacılık hizmetleri de artık Tüketici Kanunu kapsamına alınmıştır. Böylece bankaların keyfi ve hukuksuz işlemlerine dur denilmek istenmiştir. Bankalar, Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin...

- Yazar: Tarih: Konu: Aile Hukuku
Boşanma Çocuk Psikolojisi Boşanmalarda en çok etkilenen taraf ne yazık ki çocuklar oluyor. Uzmanlar bu süreçte çocukların verdiği tepkilerin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiğini, ayrılma sürecinden en fazla etkilenen yaş grubunun 3-6 yaş grubu olduğunu söylüyorlar. Bu yaştaki çocukların kendilerini ailelerinin odak noktası olarak gördüğünü ve boşanmanın sebebini tamamen kendileri zannettiklerinin altını çiziyorlar. Çocuklarda “Ben akıllı, uslu olmadığım için annem ile babam boşandı” düşüncesinin hakim olduğunu söylüyor. 7-12 yaş grubundaki çocukların boşanma sebebini anne-baba üstüne attığını vurgulayan uzmanlar, 13-18 yaş grubunun bu süreci çok zor atlattığını belirtiyor. Bu yaştaki ergenlerin uyuşturucuya başlama, kendine ya da arkadaşlarına zarar verme, küfür etme, kötü ortamlara girme gibi tepkisel davranışlar gösterebileceklerini belirtiyor. Uzman psikolog Didem Uçak, boşanma sürecinde çocuktaki görülebilecek tepkisel davranışların beslenme sorunları, derslere odaklanamama, konsantre bozukluğu, ders çalışma isteksizliği, uyku bozuklukları, huzursuzluk, saldırgan davranışlar, hırçınlık, tedirginlik, yatak ıslatma, kekemelik, uyumsuzluk gibi belirtiler olabileceğinin altını çiziyor. Uçak, “Çocuk boşanma olayını duyunca kendine evi annem mi, babam mı...

- Yazar: Tarih: Konu: Diğer Konular
2012 Yılında Devlet Teşvikleri Devletin, özel sektörün güçlendirilmesi ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu destek, teşvik, hibe ve kredi sistemi 2012 yılında da tüm hızıyla girişimcilere sunulmaya devam edecek. 2012 yılı devlet teşvikleri için, daha esnek ve erişilebilir bir teşvik sistemi planlanmaktadır. Bölgesel teşviklere ek olarak, sektörel teşviklerin de ülkemiz KOBİ ve girişimcilerine tahsis edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, teşvik sisteminde hali hazırda bulunan 4 bölgeye ek olarak yeni bir bölgenin eklenmesi, böylece toplam 5 bölgeye farklı ve bölgeye özel teşvikler verilmesi öngörülmektedir. Mevcut teşvik sisteminde yatırım üretim-süreci içerisinde teşvik uygulanıyor, yeni sistemle bir anlamda yatırım indirimi sisteminin geri geliyor. Geçtiğimiz dönemlerden elde edilen tecrübelerden yararlanılarak revize edilmesi planlanan teşvik sistemi, KOBİ'lerin ve girişimcilerin daha çok faydalanacağı bir sistem olarak 2012 yılının önümüzdeki aylarında karşımıza çıkacaktır. Ülkemiz de mevcut teşvik mevzuatı çerçevesinde verilen hibe, teşvik, kredi uygulamaları şu şekildedir; Enerji yatırımlarına teşvik Enerji yatırımlarına teşvik enerji bakanlığınca hazırlanan prosedür ve ilgili kanuna...
İş Kanununa Göre İş Sağlığı Ve Güvenliği İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. Sanayileşmenin artması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretimin en önemli faktörü olan çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmaya başladıkça önem kazanmış ve yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı doğmuştur. İşçileri iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaya yönelik önlemleri almak ve onları bu konuda bilgilendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturmaktadır. I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA DEVLETİN GÖREVİ Bu bölümü konuyu çok uzatmamak için devletin görevlerini sadece başlıklar halinde yazıyorum. Mevzuat Hazırlama Görevi Denetim ve Teftiş Görevi Yaptırım Uygulama Görevi II. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İşverenin koruma borcu; işçiye zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmayı, kişisel bilgilerini korumayı, işçiye bilgi vermeyi, işçinin iş yerine getirdiği eşyalarını korumayı, işçiyi iş yeri ortamının ve yapılan...
Yeni TTK’na Göre Şirketinden Para Çeken Ortağa Ceza Geliyor Yeni Türk Ticaret Kanununun 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi ile beraber, şirket ortaklarının kendi şirketlerinden para çekmeleri artık tarihin tozlu sayfalarında kalmış olacak, başka bir deyişle 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu şirket ortağının şirketten para çekmesine izin vermiyor!   “Ortaklar şirketten para çekerse ne olur?” Kanunun 562’inci maddesinde; 358 inci ve 395 inci madde hükümlerine aykırı olarak şirkete borçlananlar, “Üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar” hükmü yer almaktadır demektedir. Yeni TTK’da, “Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 358’inci maddesinde; İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Eğer ki, borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsun” hükmü yer almaktadır.Yine Kanunun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395’inci maddesinde; 1) Yönetim kurulu üyesinin, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem...